Dobry montaż drzwi

türklinke

Podobnie, jak w przypadku innych wyrobów stolarki budowlanej, właściwy montaż drzwi ma kluczowe znaczenie dla ich bezproblemowej, komfortowej eksploatacji. Zewnętrzne drzwi wejściowe chronią wnętrze budynku przed działaniem czynników atmosferycznych, ale stanowią również jego swoistą wizytówkę. Powinny być więc zamontowane tak, aby zachowały swoje parametry termiczne i estetykę.

 

Przed przystąpieniem do montażu  zewnętrznych drzwi wejściowych trzeba pamiętać, że poszczególne ich konstrukcje wymagają zastosowania indywidualnych rozwiązań. Każdorazowo należy więc stosować się do instrukcji montażu wydanej przez systemodawcę lub producenta drzwi. Instalację najlepiej przeprowadzić po zakończeniu wszelkich „prac mokrych” wewnątrz budynku. Chodzi tu o czynności takie, jak tynkowanie, wykonanie posadzek czy ich osuszenie.

 

Pierwszym etapem montażu jest przygotowanie otworu, w którym zamontowany zostanie wyrób. Musi on być oczyszczony, wysuszony i równy. Mur, gdzie osadzona będzie ościeżnica należy również zagruntować. Kluczowe jest odpowiednie dopasowanie wymiarów otworu w ścianie – powinny być one większe od zewnętrznych rozmiarów ościeżnicy od 20 do 30 mm, co pozwoli na zachowanie luzu montażowego.

 

Po wykonaniu tych prac czas na osadzenie drzwi. Najpierw należy ostrożnie zdjąć skrzydło i umieścić ościeżnicę w otworze, unieruchamiając ją za pomocą klinów dystansowych. Następnie ościeżnicę trzeba wypoziomować i założyć listwy rozporowe (co najmniej 3 sztuki, umieszczone na tej samej linii), które zapobiegną ściśnięciu ramy do środka. Stojaki ościeżnicy przymocowuje się do muru za pomocą kotew montażowych lub śrub rozporowych dostosowanych do rodzaju podłoża. Próg natomiast montuje się przy użyciu kleju montażowego.

 

Kolejny etap montażu to zawieszenie skrzydła drzwiowego i sprawdzenie jego prawidłowego ustawienia oraz funkcjonowania. Drzwi muszą się zamykać i otwierać lekko, bez żadnych otarć czy oporów. Jeśli są właściwie osadzone, można przystąpić do uszczelnienia przestrzeni między ościeżnicą i murem. Najpopularniejszym rozwiązaniem służącym do wypełnienie tej powierzchni jest piana montażowa. Powinna być ona zabezpieczona przed działaniem wilgoci, stąd zalecane jest zastosowanie systemu uszczelnienia złożonego z trzech warstw: środkowej (pełniąca funkcję izolacji termicznej – tworzy ją najczęściej wspomniana piana montażowa), zewnętrznej (chroni przed przenikaniem wody do wnętrza szczeliny – zbudowana z taśm paroprzepuszczalnych lub rozprężnych) oraz wewnętrznej (zatrzymującej parę wodną i wykonanej z taśm paroszczelnych lub rozprężnej taśmy paroszczelnej).

 

Na koniec montujemy szyldy, wkładki, zamki oraz klamkę i ponownie sprawdzamy funkcjonowanie drzwi. W razie potrzeby dokonujemy regulacji zawiasów drzwiowych. Inwestycja w dobry montaż drzwi to spokój na lata, komfortowe użytkowanie wyrobu i skuteczna ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych.