Materiały do montażu okien i drzwi

dobry_montaz_materialy_do_montazu_okien_i_drzwi_2

Dobry montaż stolarki budowlanej wymaga użycia właściwych materiałów i akcesoriów instalacyjnych. Powinny być one dopasowane do stosowanej techniki montażu. Umożliwia to zamocowanie okien czy drzwi w sposób zapewniający pełne wykorzystanie ich energooszczędnego potencjału oraz komfortową obsługę w trakcie codziennej eksploatacji.

 

Wybór materiałów służących do montażu stolarki budowlanej jest szeroki. Pozwala to na dopasowanie tych rozwiązań do danego modelu okna czy drzwi oraz charakteru i przeznaczenia realizowanej inwestycji.

 

Ważnym etapem procesu instalacji wyrobów stolarki budowlanej jest ich właściwe ustawienie oraz mechaniczne zamocowanie w ościeżu. Okna i drzwi osadza się we właściwej pozycji za pomocą przeznaczonych do tego klinów i klocków dystansowych. Służą one do wstępnego unieruchomienia ramy okiennej, bądź drzwiowej w otworze oraz dokładnego wyregulowania pionu i poziomu. Po zakończeniu tego procesu, ościeżnicę mocuje się mechaniczne za pomocą dybli lub kotew montażowych. Przy wyborze optymalnego rozwiązania należy uwzględnić zalecenia producenta stolarki oraz zastane w miejscu instalacji warunki, np. materiał, z którego wykonano ścianę.

 

W przypadku montażu okien w warstwie ocieplenia, konieczne jest wysunięcie ościeżnicy poza lico muru, z zachowaniem odpowiedniej sztywności i stabilności konstrukcji. Wykorzystuje się w tym celu specjalne systemy metalowych konsol i wsporników lub też nowoczesne profile montażowe. W pierwszym przypadku, za zapewnienie mechanicznego połączenia okna z murem odpowiadają wykonane z metalu kształtowniki, czyli wspomniane konsole oraz boczne i górnewsporniki. Elementy te przenoszą na ścianę siły działające na stolarkę, związane z jej wagą czy np. parciem wiatru. Innym rozwiązaniem jest montaż z użyciem systemu profili. Posiadają one bardzo dobre właściwości termiczne i akustyczne, a ich zastosowanie pozwala znacznie przyśpieszyć prace. Właściwe ze względu na rodzaj okna profile mocuje się do ściany specjalnym klejem oraz dodatkowo trwale łączy z nią przy użyciu wkrętów. Następnie, wtak zbudowaną ramę osadza się okno, a po ustawieniu pionu i poziomu, montuje je mechanicznie zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.

 

Dla bezproblemowego funkcjonowania stolarki kluczowe jest prawidłowe zaizolowanie i uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Wypełnia się ją pianą montażową, która odpowiada za izolację termiczną szczeliny oraz kompensację ruchów spowodowanych odkształceniami ramy. Obecnie najczęściej stosowane są piany niskorozprężne. Nanosi się je cienką warstwą z obu stron ramy okna lub drzwi tak, aby dokładnie wypełnić szczelinę. Dobry montaż stolarki wymaga także profesjonalnego zabezpieczenia warstwy izolacji. Służą do tego specjalne taśmy – paroszczelne od wewnątrz budynku i paroprzepuszczalne na zewnątrz. Chronią one warstwę piany poliuretanowej przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz unoszącej się wewnątrz budynku pary wodnej.

 

Ciekawym rozwiązaniem, całkowicie eliminującym konieczność użycia piany poliuretanowej, jest zastosowanie wielofunkcyjnej taśmy rozprężnej o zmiennym współczynniku Sd. Od wewnętrznej strony budynku jest ona paroszczelna, natomiast od zewnątrz paroprzepuszczalna. Funkcjonalność ta pozwala w prosty sposób montować stolarkę zgodnie z zasadą: szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Taśmę po prostu przykleja się do ościeżnicy bezpośrednio przed wstawieniem jej w otwór okienny lub drzwiowy. Po rozprężeniu całkowicie wypełnia ona szczelinę dylatacyjną, zapewniając właściwe uszczelnienie oraz odporność połączenia stolarka-mur na czynniki atmosferyczne.