Dobry montaż okna

Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, co właściwie oznacza pojęcie „dobry montaż” okna? Odpowiedź brzmi – jest to proces instalacji tego wyrobu obejmujący właściwe przeprowadzenie trzech etapów prac: przygotowanie otworu okiennego, wykonanie mechanicznego połączenia okna z murem oraz zaizolowanie powstałej szczeliny i zabezpieczenie jej przed zawilgoceniem.

 

Otwór okienny powinien być właściwie przygotowany jeszcze zanim okno trafi na plac budowy. Bardzo ważne jest dopasowanie wielkości otworu w stosunku do rozmiarów stolarki okiennej. Jeśli będzie on zbyt mały, to uniemożliwi zapewnienie luzów dylatacyjnych, a także prawidłowe osadzanie parapetów oraz odpowiednie uszczelnienie połączenia ramy z murem. Z kolei zbyt duży otwór okienny znacznie utrudnia pewne mocowanie okna a także uszczelnienie szczeliny. Należy również zwrócić uwagę na stan otworu okiennego. Powinien być równy oraz wolny od zanieczyszczeń, np. kawałków tynku czy cegieł, kurzu i pyłu.

 

Bardzo istotne jest usytuowanie okna w murze w sposób zapobiegający powstawaniu mostków termicznych. W nowo powstających budynkach informacji o optymalnym umiejscowieniu stolarki okiennej należy szukać w dokumentacji projektowej. W starszych obiektach lub w przypadku braku niezbędnych dokumentów można stosować ogólne zasady: w ścianie jednowarstwowej bez izolacji termicznej okna osadza się w połowie grubości ściany; w ścianie warstwowej z wewnętrzną izolacją robi się to w strefie termoizolacji; w ścianie docieplonej z zewnątrz okno należy umiejscowić przy krawędzi zewnętrznej ściany lub wysunąć je poza jej lico w warstwę ocieplenia. Niezależnie od umiejscowienia ważne jest, aby montować okno przy pomocy zalecanej przez producenta ilości kotew i dybli mocujących, a w przypadku montażu w warstwie ocieplenia, używać odpowiednich konsol lub dopasowanych do wyrobu systemów montażowych.

 

Dla utrzymania przez okno deklarowanych parametrów termoizolacyjnych, kluczowe jest właściwe uszczelnienie jego połączenia z murem. Zazwyczaj w celu zabezpieczenia tej przestrzeni używana jest wyłącznie piana montażowa. Aby jednak mogła zachować pełnię swoich właściwości termicznych i akustycznych, musi zostać właściwie zabezpieczona przed wilgocią pochodzącą z zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Dlatego system uszczelnienia okien powinien składać się z trzech warstw: środkowej, wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Warstwa środkowa to izolacja termiczna. Wykonywana jest zwykle z piany poliuretanowej i musi szczelnie wypełniać przestrzeń pomiędzy ścianą, a ramą okienną. Warstwa wewnętrzna, paroszczelna, chroni termoizolację przed wnikaniem do piany montażowej pary wodnej zbierającej się w pomieszczeniach. Wykonuje się ją przy użyciu paroszczelnych taśm okiennych, które zapobiegają dostawaniu się pary do szczeliny. To ważne, bo wilgotny uszczelniacz traci na właściwościach termicznych i akustycznych oraz szybciej niszczeje. Warstwa zewnętrzna, paroprzepuszczalna, chroni izolację przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Warstwę tę wykonuje się przy użyciu przeznaczonych do tego taśm paroprzepuszczalnych.

 

Dobry montaż okna jest równie ważny, jak sam produkt. Zamontowana w ten sposób stolarka okienna będzie nie tylko estetycznie się prezentować, lecz przede wszystkim zachowa deklarowane przez producenta parametry termiczne i zapewni bezproblemową eksploatację.