Jak dobrze zamontować okna?

Oszczędność energii to jeden z priorytetów współczesnego budownictwa. Nowoczesna stolarka okienna posiada bardzo dobre parametry termiczne. Aby je w pełni wykorzystać, niezbędny jest dobry montaż, zapewniający ochronę przed działaniem wilgoci i eliminację mostków termicznych powstających na styku połączenia okno-mur.

 

W tekście „Dobry montaż okna” przedstawiliśmy kompleksowo kwestię prawidłowej instalacji stolarki okiennej. Teraz skoncentrujemy się na właściwym uszczelnieniu miejsca połączenia okna z murem, które ma istotne znaczenie dla termoizolacyjności konstrukcji. Uszczelnienie to powinno składać się z trzech warstw: środkowej (najczęściej piana poliuretanowa) oraz wewnętrznej i zewnętrznej (taśmy: paroszczelne i paroprzepuszczalne). Wykorzystanie montażu warstwowego znacznie wydłuża żywotność połączenia ramy okiennej z ościeżem, czyniąc je trwałym i odpornym na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz pary wodnej. Użycie samej piany (choć często stosowane, ponieważ pozwala nieco zaoszczędzić na kosztach instalacji), może sprawić, że już po kilku sezonach narażona na działanie wilgoci izolacja straci swoje właściwości termiczne.

 

Pierwszym etapem prac jest właściwe przygotowanie otworu. Jego wymiary powinny odpowiadać wymiarom ramy okiennej,  z zachowaniem kilkumilimetrowych luzów dylatacyjnych. Umożliwiają one właściwe wypełnienie pianą montażową miejsca pomiędzy ościeżnicą a ościeżem oraz zapewniają przestrzeń niezbędną do kompensaty naprężeń powstających na skutek zmian temperatury. Otwór musi być czysty i zagruntowany właściwym preparatem gruntującym, a jego powierzchnia dobrze związana i jednorodna.

 

Do ramy okiennej – jeszcze przed wstawieniem jej w przygotowaną wnękę – przykleja się taśmy. Pokryte są one odpowiednim klejem, zapewniającym pewne mocowanie. Taśmę paroszczelną montuje się do wewnętrznej części ościeżnicy, a paroprzepuszczalną do zewnętrznej. Ważne, aby dobrze docisnąć je na całej długości, a w narożnikach pozostawić odpowiednio duże zakłady taśm, które pozwolą dokładnie uszczelnić te miejsca. Tak przygotowaną ramę wstawia się do otworu, ustawia pion i poziom, a następnie montuje mechaniczne, zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Kolejne kroki to szczelne doklejenie taśmy zewnętrznej do muru i dokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ścianą pianą montażową. Nanosi się ją od dołu do góry. Po stwardnieniu uszczelniacza odcina się jego ewentualny nadmiar i zabezpiecza go od wewnątrz budynku, precyzyjnie przyklejając do muru taśmę paroszczelną. Następnie przystępuje się do docelowej obróbki otworu okiennego.

 

Montaż warstwowy to profesjonalne rozwiązanie, zapewniające odpowiednią szczelność połączenia stolarka okienna-mur. Dobrze wykonana instalacja wspomaga utrzymanie przez okna wysokich parametrów termoizolacyjnych oraz umożliwia ich bezawaryjne funkcjonowanie przez wiele lat.