5 najważniejszych etapów przy montażu okna

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

 

5 najważniejszych etapów przy montażu okna

Świadomość inwestorów odnośnie znaczenia dobrego montażu wyrobów stolarki budowlanej jest coraz wyższa. Trwałość, komfort obsługi oraz zachowanie deklarowanych przez producenta parametrów produktów w dużej mierze zależy właśnie od staranności wykonania prac instalacyjnych i zastosowanych materiałów. Efekt finalny jest wynikiem współpracy inwestora i monterów. Kooperacja ta, w ostatecznym rozrachunku świadczy o jakości świadczonych przez daną firmę usług montażowych. Chociaż proces montażu stolarki składa się z bardzo wielu istotnych i precyzyjnych czynności, to na szczególną uwagę zasługuje 5 poniższych działań:

  1. zapoznanie się z projektem budynku, wizyta na miejscu inwestycji i przygotowanie niezbędnych szczegółów wykonawczych oraz montażowych – to ważny etap pozwalający na uniknięcie później wielu błędów, a także trudności mogących się pojawić już podczas wykonywania prac montażowych
  2. pomiar otworów montażowych/niwelacja obiektu – na typ etapie ustalane są wymiary wyrobu, który zostanie następnie zamontowany. W związku z panującymi obecnie w architekturze trendami (stolarka wielkoformatowa), nie wystarczy tylko pomiar samego otworu. Należy także uwzględnić położenie otworów względem siebie, zweryfikować przekątne, wysokość pierwszego stopnia schodów itd. Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych takich jak laser czy niwelator jest już standardem. W przypadku trudniejszych i bardziej złożonych inwestycji stosowany jest też skaning 3D.
  3. przygotowanie otworów – poprawny montaż, zgodny z przepisami prawa, wymaga wykonania szeregu prac przygotowawczych. Są to m.in.: wyrównanie glifów okiennych, wykonanie podmurowań, podlewek, przygotowanie powierzchni do wyklejania taśm oraz uszczelnień
  4. montaż mechaniczny – w przypadku połączenia mechanicznego okna z ościeżem kluczowe jest przeniesienie ciężaru konstrukcji oraz wszystkich sił oddziałujących na okno. Są to m.in. zjawiska związane z rozszerzalnością temperaturową konstrukcji okiennych, warunki atmosferyczne m.in. takie jak siły parcia i ssania wiatru, ciężaru własnego, czy chociażby ruchów konstrukcyjnych budynku oraz przypadkowe działania użytkowników.
  5. elementy montażu warstwowego – są nieodzownym elementem poprawnie wykonanego montażu. Zabezpieczenie warstwy środkowej jako izolatora przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zagwarantowanie odpowiedniego klimatu wilgotnościowego poprzez zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci to obowiązek każdego montera.

Dobry montaż, a w konsekwencji zadowolenie klientów i dobra opinia firmy jest zwieńczeniem pracy nie tylko monterów, lecz również całego zespołu ofertująco-planującego.  Zgranie i dobry przepływ informacji pomiędzy całym zespołem jest kluczowym elementem w procesie montażowym, a działanie monterów według powyższych 5 zasad zagwarantuje sukces.

Maciej Mazgaj, Multiko Architektura Okien, Ambasador kampanii „DOBRY MONTAŻ”