Dopłaty dla inwestora

Inwestorzy mogą dofinansować termomodernizację domu z programu „Czyste Powietrze” i zyskać częściowy zwrot z inwestycji, która jest pożyteczna ekologicznie i ekonomicznie.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

DO KOGO

ADRESOWANY JEST PROGRAM?

Do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO MOŻNA

UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, w tym wymianę okien, drzwi czy bramy garażowej wraz z montażem.

ILE WYNOSI

DOTACJA?

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa wersja program „Czyste Powietrze”.

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Przy zakupie i montażu: stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i bramy garażowej maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych wynosi 100%*.

 

* przy najwyższym poziomie dofinansowania

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ

Program Czyste Powietrze

Więcej informacji pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/