Dopłaty dla inwestora

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

JAKI JEST

Inwestorzy mogą dofinansować termomodernizację domu z programu „Czyste Powietrze” i zyskać nawet 100% zwrotu kosztów z inwestycji, która jest pożyteczna ekologicznie i ekonomicznie.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

DO KOGO

ADRESOWANY JEST PROGRAM?

Do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO MOŻNA

UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, w tym wymianę okien, drzwi czy bramy garażowej wraz z montażem i transportem nowych wyrobów oraz demontażem starej stolarki.

ILE WYNOSI

DOTACJA?

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa wersja programu „Czyste Powietrze”.

Webinary na temat programu "Czyste Powietrze"

Nowa wersja programu "Czyste Powietrze" 24.03.2022

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze"? - 6.05.2021

Wymiana stolarki w programie "Czyste Powietrze" - 6.11.2020