Stowarzyszenie Architektów Polskich Patronem Honorowym „DOBREGO MONTAŻU”

 

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Patronem Honorowym „DOBREGO MONTAŻU”

Kontynuacja kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ” zyskała Patrona Honorowego, którym zostało Stowarzyszenie Architektów Polskich. SARP wspierał również wcześniejsze odsłony inicjatywy.

Stowarzyszenie Architektów Polskich działa na rzecz jakości architektury i środowiska – zarówno zbudowanego, jak i naturalnego. SARP, zrzeszając polskich architektów, tworzy warunki dla rozwoju oraz ochrony ich twórczości. Działalność stowarzyszenia koncentruje się wokół gospodarki przestrzennej, kultury i sztuki. W ramach realizacji swoich zadań SARP upowszechnia m.in. wiedzę o architekturze i krytykę architektoniczną, doskonali projektowanie architektoniczne, prowadzi kształcenie zawodowe poprzez praktyki, warsztaty i seminaria oraz współdziała z innymi organizacjami odpowiedzialnymi za ład przestrzenny i tworzenie prawa.

Więcej informacji o SARP:

http://www.sarp.org.pl