Metal-Plast z Partnerami . Rekordowo zielony wynik za 2021!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ostatnie 2 lata nie tylko dla naszej branży były czasem rosnącej niepewności. Jednak nowe wyzwania, którym musieliśmy sprostać nie spowodowały, że zapomnieliśmy o naszej najważniejszej misji, którą od samego początku była troska o czyste środowisko. Co więcej. Wdrożyliśmy kolejne programy oraz inicjatywy, które umożliwiły nam jeszcze większą redukcję CO2 do atmosfery.

Łatwo przekonać się, że współczesny świat nie jest wolny od problemów. Wystarczy włączyć telewizor. Jednak w dłuższej perspektywie jednym z największych wyzwań będą przyspieszające zmiany klimatu, których niszczące konsekwencje oglądamy coraz częściej również w Polsce. Mocno wierzymy, że każdy może odegrać swoją rolę w zatrzymaniu tych niekorzystnych zmian i jako firma chcemy mieć w tym procesie swój jak największy udział.

Z dumą chcemy przekazać, że w 2021 dzięki współpracy z naszymi klientami poddaliśmy recyklingowi rekordowe 29 109 ton odpadu PVC! To 58 218 ton CO2, które dzięki nam oraz współpracy naszych partnerów nie trafiło do atmosfery!

Współpraca, która służy planecie!

Osiągnięcie zeszłorocznego wyniku nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych klientów, którzy podobnie jak my rozumieją, że „Nie ma Planety B”.  Już od 29 lat staramy się podkreślać indywidualny wkład naszych partnerów w ochronę środowiska poprzez wręczanie certyfikatów podkreślających ile emisji CO2 udało się dzięki ich zaangażowaniu ograniczyć.

Szczególnym powodem do satysfakcji jest liczne uczestnictwo naszych klientów w nowych inicjatywach, które uruchomiliśmy w 2021. Jedną z nich była akcja „Lepsza Optymalizacja Odpadów”, w ramach której oferowaliśmy naszym partnerom wiedzę w zakresie poziomu optymalizacji odpadów w ich firmie oraz wsparcie merytoryczne, które pozwalało im jeszcze lepiej zarządzać powstającymi odpadami. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt firm z całej Polski. Już dzisiaj planujemy druga edycję, tego udanego projektu.

Kolejnym uruchomionym w 2021 roku programem był ECO-BONUS, który pokazał jak wprowadzając niewielkie zmiany można mnożyć korzyści przy okazji chroniąc planetę. Jednym z elementów kampanii była animacja, dzięki której nasi klienci mogli poznać zasady lepszego zarządzania kontenerami na odpady, co ma znaczący wpływ na redukcję emisji CO2 https://www.youtube.com/watch?v=U5Z2sfRBSb8

2021 był dla nas także rokiem ostrożnego powrotu na imprezy targowe. W ramach kampanii „Dobry montaż – Budujesz dla Pokoleń”, której jesteśmy członkiem nasi eksperci na wielu imprezach branżowych tłumaczyli i rozpowszechniali idee budownictwa energooszczędnego.

Chcemy wierzyć, że kolejny rok będzie dla nas i naszych klientów trochę łatwiejszy od poprzedniego. Jednak bez względu na wyzwania jakim będziemy musieli sprostać jednego jesteśmy pewni. Planeta nie może czekać i jeśli już teraz nie podejmiemy odpowiednich kroków niekorzystne zmiany mogą być trudne do odwrócenia. Dlatego w 2022 niezmiennie będziemy aktywnie wspierać działania na rzecz ochrony środowiska i zachęcać do tego również całą branżę, bo „Nie ma Planety B”.