Odbiór robót montażowych

Dobry montaż stolarki budowlanej ma kluczowe znaczenie dla zachowania przez nią wysokich parametrów użytkowych oraz zapewniania komfortu obsługi. Dlatego zakup okien czy drzwi oraz ich profesjonalną instalację warto zawsze traktować, jako nierozerwalna całość. Końcowym etapem procesu montażowego jest odbiór prac. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas tych czynności.

 

Wbrew pozorom, odbiór prac montażowych stolarki budowlanej nie powinien odbywać się dopiero po zakończeniu działań. Jest to proces kilkustopniowy i zaczyna się jeszcze zanim zakupione wyroby trafią na plac budowy. Przestrzeganie kolejności odbiorów pozwoli nam uzyskać pewność, że okna i drzwi zostały zamontowany zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i w oparciu o optymalne w danej sytuacji rozwiązania instalacyjne.

 

Pierwszym etapem jest kontrola stanu robót budowlanych jeszcze przed rozpoczęciem instalacji stolarki. Kluczowe jest tu właściwe przygotowanie ościeży. W nowo budowanych obiektach w pierwszej kolejności należy sprawdzić wymiary przygotowanych otworów. Powinny one zawsze być kilka centymetrów większe od wymiaru ram okien lub drzwi. Pozwoli to zapewnić odpowiedni luz dylatacyjny i ułatwi uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a murem. Zwróćmy również  uwagę na zachowanie pionów i poziomów ścian, rodzaj ościeży (z węgarkiem lub bez) i ich stan. Powinny być równe i wolne od wszelkich zanieczyszczeń, np. kawałków tynku czy cegieł, kurzu i pyłu.

 

W przypadku montażu stolarki budowlanej w istniejących budynkach sprawdzić trzeba rodzaj ściany. Ma on wpływ na sposób montażu, który będzie nieco różny w przypadku ścian pełnych i warstwowych z ociepleniem środkowym lub zewnętrznym. Kolejny krok to określenie czy ościeże posiadają węgarek oraz jaki jest stan techniczny otworu. Jeśli wymaga on napraw, należy dokonać ich z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustalenia wymaga również kwestia tego, czy będą wymieniane parapety. Podobnie, jak w przypadku nowych budynków, otwory pod stolarkę powinny być nieco większe od ościeżnic oraz dokładnie oczyszczone.

 

Ważnym etapem prac jest odbiór stolarki przed jej wbudowaniem. Sprawdzić musimy zgodność produktów z planami budynku i dokumentacją techniczną lub, w przypadku wymiany okien czy drzwi w obiektach istniejących, ze złożonym zamówieniem. Przy tej okazji warto przyjrzeć się też dokumentom dopuszczającym stolarkę do obrotu i stosowania. Podczas samego montażu również kontroluje się kilka elementów, dokonując tzw. odbioru robót zanikających. Przede wszystkim zwróćmy tu uwagę na prawidłowość podparcia progu ościeżnicy, zwłaszcza w przypadku dużych okien czy drzwi tarasowych. Oceńmy również sposób mechanicznego połączenia ramy z murem. Ważne jest, aby zostało ono wykonane zgodne z zaleceniami producenta oraz przy pomocy odpowiedniej ilości łączników mechanicznych. Kolejna kwestia to sposób wykonania izolacji pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Warto zastosować tu np. montaż warstwowy z użyciem piany poliuretanowej oraz paroszczelnych i paroprzepuszczalnych taśm. Ostania rzecz, o której dobrze jest pamiętać, to sprawdzenie jakości wykonania obróbki progów oraz osadzenia zewnętrznych i wewnętrznych parapetów.

 

Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych czeka nas ostatni etap odbioru, czyli kontrola zamontowanych okien i drzwi pod kątem prawidłowości ich wbudowania oraz zachowania funkcjonalności tych produktów. Zwróćmy uwagę na odchylenie zainstalowanych wyrobów, które dla stolarki o długości do 3 m nie powinno wynosić więcej niż 1,5mm/m. Pamiętajmy, że dobrze zamontowane okna i drzwi pracują płynnie i bez wyczuwalnych oporów. Otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem zamykać się ani otwierać, a po zamknięciu musi równomiernie przylegać do ościeżnicy, zapewniając tym samym pożądany stopień szczelności.

 

Przestrzeganie wyżej opisanej kolejności odbioru prac montażowych pomoże w zminimalizowaniu ryzyka ich nieprofesjonalnego przeprowadzenia. To ważne, bo dobry montaż stanowi gwarancję zachowania przez okna i drzwi wysokich parametrów użytkowych oraz ich komfortowej obsługi przez wiele lat.