POLSKA ORGANIZACJA ROZWOJU TECHNOLOGII POMP CIEPŁA

Technologia pomp ciepła

Pompy ciepła to najbardziej efektywne i ekologiczne urządzenia do ogrzewania budynków. Uznawane są one również za rozwiązanie najbardziej przyszłościowe, które w ciągu najbliższych lat masowo zastąpi kotły na paliwa kopalne (gaz ziemny, LPG, olej, węgiel), przynosząc liczne korzyści użytkownikom i ogólnie – społeczeństwu. Wskazuje się tu m.in. znacznie czystsze powietrze, odejście od rabunkowej eksploatacji zasobów Ziemi, a także bezpieczeństwo energetyczne dzięki wykorzystaniu potencjału energii odnawialnej, do której każdy ma równy dostęp.

Pompy ciepła są zasilane energią elektryczną, ale podczas swojej pracy wykorzystują w większości (około 75%) darmową energię z otoczenia − powietrza, gruntu, wody, zwielokrotniając w procesach, jakie zachodzą podczas pracy urządzenia, pobrane z niej ciepło. Dzięki temu ich średnia roczna efektywność energetyczna (SCOP) jest co najmniej 3-4-krotnie wyższa niż sprawność np. kondensacyjnych kotłów gazowych. Co więcej, te około 25% energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła jest coraz „czystsze”, bo w coraz większym stopniu wytwarzane jest z OZE: czy to z przydomowej fotowoltaiki, czy też przemysłowo, w skali krajowej. Obecnie w Polsce udział OZE w krajowej produkcji energii elektrycznej sięga już 27% (dane wg Ember i KE), a w 2030 r. mamy szansę przekroczyć 50% udziału. To ważne, bo wraz ze wzrostem udziału OZE, ceny energii elektrycznej z sieci będą spadać, co m.in. zredukuje koszty użytkowania pomp ciepła. Jednocześnie koszty ogrzewania domów paliwami kopalnymi będą systematycznie rosnąć − już od 2027 r. paliwa te będą obciążane narastającym podatkiem od emisji (tzw. ETS2). Inwestycja w pompę ciepła, np. w ramach termomodernizacji domu, bez wątpienia jest więc znacznie bardziej opłacalna, jeśli spojrzeć na kolejne lata eksploatacji.

Ogromnym atutem technologii pomp ciepła jest również jej wszechstronność. Wiele pomp ciepła oprócz ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest też wykorzystywanych do chłodzenia pomieszczeń. Świetnie sprawdzają się zarówno w nowych budynkach, jak i starszych, współpracując i z ogrzewaniem podłogowym (płaszczyznowym), i ze zwykłymi grzejnikami. Kluczem do sukcesu jest tu przede wszystkim odpowiednie dopasowanie pompy ciepła do potrzeb budynku i instalacji, jeśli została już wykonana, oraz prawidłowy montaż.

Pompy ciepła idealnie komponują się także z instalacją fotowoltaiczną, która pozwala znacznie obniżyć koszty ich użytkowania. Dopełnieniem układu jest domowy magazyn energii gromadzący ją w postaci ciepła (zasobnik c.w.u.) lub energii elektrycznej (akumulator) w celu późniejszego wykorzystania, np. wieczorem, gdy panele fotowoltaiczne nie są już zasilane energią słoneczną. Dzięki takim układom można znacznie ograniczyć zużycie energii z sieci i jednocześnie uzyskać wysoki poziom samowystarczalności energetycznej (nawet ponad 60%).

Rys. 1. Technologia pomp ciepła – darmowa energia pobrana z otoczenia (powietrza, gruntu lub wody) jest poddawana w urządzeniu różnym procesom, które zwielokrotniają jej wartość. To zapewnia wymagany komfort termiczny, a jednocześnie wysoką efektywność i niskie koszty użytkowe (źródło: BWP/PORT PC)